Periartrite cronica semplice. Cu Ştefan Manea de 20 de ani descifrăm lumea plantelor. numărul 22 Aprilie / Mai 2010

Practic, ce va determinat ca la scurt timp de la Revoluţia din Decembrieîn acele vremuri confuze sub aspectul stabilităţii economico sociale şi juridice, să puneţi piatra de temelie la o societate cu un asemenea profil, unic pe atunci?

Sinonimele și antonimele gastrite în dicționarul de sinonime Italiană

Înimediat după revoluţie, aveam formată convingereacăacestaesteviitoruldrumcătreNatură. Cunoşteam industria chimică farmaceutică de pe tot globul. Astfel, am putut fi la curent cu tot ce realizase chimia în general, în special chimia aplicată.

Începuseomodă,deaproducemedicamenteimitândnatura digoxine,scopolamine,silimarină,etc ,dartoateproduseleaveauotoxicitateincomparabilmaimaredecât modelulnatural. Această enigmă a fost justificată prin impurităţi, randament,etc. Aspirinadincoajadesalciesauplopnuare niciotoxicitate.

În februarie am fost în Pakistan, undeunfoststudentajunsesePrim-ministru. Nimic num-adeterminatsărămân Am avut greutăţi enorme.

Chimist Mircea Iovu la ceas aniversar pag. Practic, ce va determinat ca la scurt timp de la Revoluţia din Decembrieîn acele vremuri confuze sub aspectul stabilităţii economico sociale şi juridice, să puneţi piatra de temelie la o societate cu un asemenea profil, unic pe atunci?

Există persoane, ce lucrează cu mine şi astăzi, după 20 periartrite cronica semplice ani, care ştiu că mergeam să mă periartrite cronica semplice acasă de două ori pe săptămână,căamdormitpeunpatdemetal,căamsemănat plante, am prăşit, am recoltat. Mi-am vândut ultimamaşină,unfiat,amipotecatcasa,totulpentru credinţaînvisulmeu Dna Director Economic Elena Bizim mergea cu minezilniclabancă.

periartrite cronica semplice tomate cu boală articulară

Pericolulsesizatm-aopritdela împrumutulbancar. TraianMarin,mi-adat împrumut echivalentul valorii unei maşini, fără să îmi ceară garanţii; a fost pentru acel moment un înger şi, caelaumaifostalţicâţivaîngeri. Pentru o mai mare obiectivitate, vă rog dle Ştefan Manea să punctaţi câteva repere din evoluţia în timp a societăţii create de dumneavoastră.

Hofigal a fost înfiinţată la 17 aprilie Denumirea de Hofigal vine de la Homeopatie, Fitoterapie, Galenice. Până în prezent am dezvoltat partea fitoterapeutică şi galenică; suntem într-un avansat procesdeapunealdispoziţiapubliculuişivariantede tratament homeopatic.

Hotărârea nr. /

Am început cu o activitate restrânsă, de fabricare a substanţelor active de origine vegetală ca materii prime pentru producătorii de medicamente,suplimentealimentareşicosmetice.

Lanumai periartrite cronica semplice an de la înfiinţare, periartrite cronica semplice ieşit pe piaţă cu primeledouăproduseconceputeşirealizateînregieproprie. Astăzi,cândîmplinim douădeceniideactivitate,avem unportofoliudepestedeproduse. Din punctul dumneavostră de vedere, ce este definitoriu în activitatea firmei pe care o conduceţi?

Suntem o companie integrată, specializată în fabricaţiaproduselorexclusivnaturale,avândcaracteristicfaptulcăneproducemmajoritateamateriilorprime însereleşipeterenurileagricoleproprii. Materiileprimevegetalefolositeseobţincompletcontrolat,încadrul unei agriculturi convenţionale, aflată în plin proces de conversie la agricultură ecologică.

Свежие комментарии

Iniţial, s-au ecologizat terenurile prin cultivare succesivă de specii diversedeplanteceauextrasdinsoltoatesubstanţelecarearfipututimpurificaviitoarelerecolte.

Plantele folosite ca surse de materii prime se cultivă fără îngrăşăminte chimice, erbicide, stimulatori şi alte tipuri detratamentedeprotecţie,cearfipututsăimpurifice culturilerealizateşi,implicitproduselefinale. LaHofigaltoateproduselesuntobţinutepebazaunorreţete şitehnologiiproprii,brevetate,multedintreacesteafiindpremieremondialeabsolute.

Descoperirile paleocreștine făcute în mai multe sondaje sau săpături arheologice Cetatea Biharia, punctul arheologic Sal-ca, Dealul Viilor - asta pentru a nominaliza doar câteva spații foarte apropiate de viitoarea Cetate a Oradei denotă o relativ timpurie creștinare a acestui areal. Inițial, toate aceste descoperiri aveau totul în comun cu creștinismul de tip bizantin, cel care mai târziu, în urma Marii Schisme de la mijlocul secolului al Xl-lea, va deveni creștinismul ortodox.

Deviza activităţiicompanieinoastreesteasigurarea calităţii, eficacităţii şi siguranţei tuturor produselor,precumşiobţinereadeingredienţiactividenatură vegetală ce corespund în totalitate normelor ecologice internaţionale în vigoare.

Toate etapele procesului, delacultivare pre-procesare,procesareplantă ,până lafazadeprodusfinitsubformădemedicamente,suplimente alimentare, cosmetice şi ceaiuri, respectă cerinţele internaţionale privind cultivarea, recoltarea şi prelucrarea plantelor. Din punct de vedere al calităţii produselor, indiferent de etapă, acestea îndeplinesc cerinţele Farmacopeei Europene, completată cu altefarmacopeidecirculaţieinternaţională,precumşi exigenţele de calitate proprii filozofiei Hofigal.

Scopul tehnologiilornoastreestedeaobţineprodusecutoatecomponentelenaturale,câtmaiaproapedenatură. Cum se materializeză aceste exigenţe de calitate? Laboratoarele de control al calităţii produselor sunt dotate cu echipamente moderne şi operează cu unpersonalinstruit,cumultăexperienţă.

Toatemateriile prime procurate sau proprii, precum şi produsele finite, sunt supuse unor controale interfazice.

Traducerea «gastrite» în 25 de limbi

La rândul lor, toate liniile de fabricaţie respectă cerinţele de funcţionareGMPşitoatestandardeledecalitateeuropeană. Echipamentele tehnologice de producţie, de mă­ sură şi control, sunt de ultimă generaţie. Dotarea tehnicămodernăşinumeroaseletehnologiiproprii,brevetate,prezentatelasaloaneledeinventicăşipremiatela târgurileinternaţionale,aufăcutcaproduseleHOFIGAL săseconstituieînadevăratepremierepeplanmondial.

Pentru oa­ meni, într-o accepţiune tacită, măsura timpului propriu se suprapune identic pe drumul parcurs de-a lungul unei vieţi, de la naşte­ re până la trecerea în eternitate.

periartrite cronica semplice dureri articulare pe picior la mers

Şi mai este o măsură pentru care fiecare, în funcţie de destin, voinţă şi chiar întâmplare, suntem blamaţi sau apreciaţi, uitaţi sau periodic pomeniţi:faptele.

Adică,acelelucruricare, odată făcute, înseamnă ceva pentru sine, dar mai ales pentru binele semenilor şi al comunităţii. Judecând cu măsura faptelor în strădania noastră de a omagia viaţa şi cariera Omului care acum două decenii a pus piatra de temelie la ceea înseamnă azi Hofigal, chiar şi sintetic, nu ne-ar ajunge doar câteva file.

periartrite cronica semplice deteriorarea bandajului elastic al ligamentelor gleznei

Pe cartea sa de vizită scrie simplu, Ing. Parcă prea simplu pentru cineva care nu numai de 20 de ani, ci de-o viaţă, a fost şi este în linia întâi a bătăliei pentru bine­ le neamului său. Ultimele două decenii au însemnat un salt peste propria ştachetă de viaţă. Cartea este o remarcabilă frescă despre viaţa şi personalitatea Direc­ torului general al companiei Hofigal. Na­ raţiunea subtilă, dar în acelaşi timp dina­ mică, evocă periartrite cronica semplice, destinul şi împlinirile sale fiind, în mod sugestiv, strâns legată de evenimentele istorice, sociale şi politi­ ce derulate concomitent cu fiecare fază şi etapă din viaţa sa.

Naşa s-a dus în grabă la Aurel, tatăl copilului, care fiind periartrite cronica semplice avea deja clienţi aşezaţi la mese…La aflarea veştii, acestaa spus:Sătrăiască! Să-ideaDumnezeu zile multe şi numai bucurie şi toate cele bune. Apoi, adresându-se celor prezenţi la mese le-a spus: Un rând la toţi, în sănătatea copilului… Aurel Manea, tatăl lui Ştefan Manea, era robit muncii, atât la câmp câtşilacârciumaundeeraproprietar.

PeŞtefan l-a pus la treabă de mic, să aibă grijă de animale, să mergă la moară unde măcinau grâu şi periartrite cronica semplice pentru casă şi alte treburi gospodăreşti ale câmpului, mereu spunându-i: Ca să ajungi om, să fi cineva, trebuie să munceşti.

Numai aşa vei răzbate în viaţă. El dorea ca pe Ştefan să-l dea să înveţe o meserie şi nu-l îndemna prea mult să piardă timpul cu cărţile.

De aceea Ştefan citea cărţi periartrite cronica semplice furiş, pe câmp, când păzea vitele. Nu ştim dacă nu încă de pe atunci, tânărul student deja, pe o plan­ şetă imaginară şi într-un laborator ideatic, împletea cunoştinţele proaspete ale ma­ HOFIGAL la 20 de ani - continuare în pagina 4 Data şi locul naşterii: 6 iuniecomuna Goicea, jud.

Goicea, jud. Dacănuatunci,si­ gur acum 20 de ani, din aceste experinţe şi din altele venite din diferitele încercări ale vieţii, s-a concretizat lunga listă de produ­ se naturale pe care le fabrică astăzi Hofigal S.

Dar nu ne grăbim să încheiem aici succinta noastră evocare a unei cariere profesionale de peste jumătate de veac. Una dintre marile provocări ale vieţii pentru Ştefan Manea a fost investirea sa în funcţia de director general la Combinatul ChimicdinGiurgiu.

periartrite cronica semplice se înalță cu dureri articulare

Egreuca astăzi cineva sa-şi imagineze, sau să-şi mai aducă aminte ce însemna pe vreme aceea să conduci un obiectiv de importantă na­ ţională, un obiectiv de care depinde însăşi soartaşiexistenţaunuioraş.

Afostomuncă de Sisif, a fost o provocare, o pasiune? Pro­ babil din toate câte puţin. Pentru că tână­ rulinginerŞtefanManea aluat-odelacota 0. Adică,delaalegereaterenului,plantarea primului pilon au fost cam peste Nu e de neglijat să aflăm că acest combinat a avut peste Având în vedere importanţa strategică a acestui obiectiv, însuşi Nicolae Ceauşescu a fost prezent acolo de 17 ori.

Adicădin până în Sunt 13 ani în care Ştefan Manea a trebuit să fie prezent zi şi noapte. Fără să vrea, fa­ milianumaieraoprioritate. Viaţapersona­ lă trebuia să mai suporte încă o amânare. Mi s-a părut că aceasta este chiar o normalitate. Deşi era un sarificiu personal nu m-am plâns niciodată, eram prezent non-stop, zi şi noapte, inclusive în zileledesâmbătăşiduminică.

Încombinatera, totuşi, o situaţie plină de pericole, fiind produsetoxice. Jumătatedinpopulaţiaoraşului Giurgiu, lucra acolo. Periartrite cronica semplice deci o mare responsabilitate.

Свежие записи

Pentru mulţi dintre noi noţiunea de sacrificiu capătă alte dimensiuni, mai ales când e vorba de interesul şi binele perso­ nal. Au fost însă, de-a lungul timpului, oa­ meni care au ieşit din existenţa firească şi banalul cotidian şi şi-au asumat, une­ ori chiar cu preţul suprem, sacrificiul de a face ceva care să dăinuie şi să aducă bu­ curie şi bunăstare celorlaţi. Nu ştim dacă pentru domnia sa estemultsauestepuţin.

periartrite cronica semplice unguente pentru tratamentul articulațiilor degetelor de la picioare

Periartrite cronica semplice ritm de muncă şi de viaţă ca şi în perioada tinereţii, judecând după orele petrecute la birou, în laboratoarele de cercetare, pe flu­ xul de producţie, în serele şi terenurile cul­ tivate cu plante medicinale şi aromatice, în emisiunile radiofonice şi cele transmise la tv. Astfel, trebuia să fie creată această Companie Hofigal, pentru a atrage specialişti din diverse domenii, pasionaţi de minunatul tărâm al bioterapiei, dornici de a descifra noi secrete specifice calităţilor vindecătoare periartrite cronica semplice plantelor româneşti şi nu numai.

Omul sfinţeşte locul, dar şi pe semenii din jurul său Această spectaculoasă apariţie, prima de acest fel în domeniul întreprinderilor parti­ culare postdecembriste cu capital integral periartrite cronica semplice, S. Hofigal S. Esteadevăratcă orice se naşte din Pasiune, atrage şi generea­ ză Pasiune în continuare, ca un adevărat per­ petuum mobile… Astfel, energia creatoare, caracterul perfecţionist al unui cercetător de înaltă pregătire, pentru care vastele dome­ nii ale chimiei, biologiei nu mai au secrete de dezvăluit, au constituit şi sunt un imbold, un exemplu şi un refacerea fluidelor articulare pentru toţi cei care au avut şi au marea onoare de a-şi desfăşura ac­ tivitatea în cadrul acestui gigant, S.